Miten jatkuva ja valinnainen nelivetojärjestelmä poikkeavat toisistaan?

Jatkuva nelivetojärjestelmä käyttää keskitasauspyörästöä, jonka avulla etu- ja takavetoakselit pyörivät eri nopeuksilla pidon takaamiseksi kuivilla pinnoilla normaaleissa ajo-olosuhteissa. Valinnainen järjestelmä ei käytä keskitasauspyörästöä ja lukitsee etu- ja takavetoakselit yhteen. Valinnaisessa järjestelmässä kahden vetävän pyörän tilaa tulisi käyttää normaaleissa ajo-olosuhteissa ja nelivetotilaa vain maastossa tai märällä tai liukkaalla pinnalla ajettaessa.

Miksi valinnaista nelivetoa ei voida käyttää kuivilla pinnoilla?

Valinnainen nelivetojärjestelmä lukitsee etu- ja takavetoakselit yhteen muodostaen yhden vetoyksikön, joka ei salli etu- ja takavetoakselien itsenäistä toimintaa. Jos järjestelmää käytetään liikaa kuivilla pinnoilla tai käännöksissä, voimansiirrosta saattaa kuulua ääntä ja kiinni juttumista (harakanhyppely). Tämä voi johtaa lämmön kertymiseen ja ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

Miksi "harakkahyppelyitä" esiintyy?

Ajoneuvon kääntyessä kukin pyörä pyörii eri säteellä kääntöpisteeseen nähden kulkien näin eri matkan eri nopeudella. Jos ajoneuvon etu- ja taka-akselit on lukittu yhteen ja ne kääntyvät kuivalla pinnalla, pyörien välinen nopeusero voi aiheuttaa toisinaan voimansiirron kiinni juuttumista, joka vapautuu "paukahtamalla" tai ajoneuvo saattaa "värähtää", kun yksi pyörä menettää pidon.

Voinko vaihtaa nopean välityksen nelivetoon millä nopeudella tahansa?

Nopean välityksen nelivetoon voidaan vaihtaa ajoneuvo pysäytettynä tai liikkeellä. Jos ajoneuvo liikkuu, vaihto voidaan tehdä enintään 88 km/h:n nopeudella.

Kuinka pitkään voin ajaa nopean välityksen nelivedolla?

Valinnaisessa järjestelmässä korkean välityksen nelivetoa suositellaan käytettäväksi pitkään vain märällä, irtonaisella tai liukkaalla tienpinnalla. Jatkuvassa järjestelmässä sinun ei tarvitse huolehtia siirtymisestä kahden pyörän vetoon tienpinnan parantuessa.

Kuinka nopeasti voin ajaa nopean välityksen nelivedolla?

Aja ainoastaan nopeudella, jonka tien olosuhteet sallivat.

Mikä on hitaan välityksen neliveto?

Hitaan välityksen neliveto on suunniteltu erityisesti hetkelliseen käyttöön kun tarvitaan lisäpitoa ja suurinta vetovoimaa. Etu- ja takavetoakselit lukitaan yhteen ja moottorin teho välitetään toisen vaihteiston kautta väännön lisäämiseksi. Älä yritä kytkeä päälle tai irti hidasta välitystä ajoneuvon liikkuessa yli 3-5 km/h nopeudella äläkä käytä tätä tilaa normaalissa ajossa.

Voinko vaihtaa hitaan välityksen nelivetoon millä nopeudella tahansa?

Et. Ajoneuvon rullatessa 3-5 km/h nopeudella kytke automaattivaihteisto vapaalle tai paina kytkinpoljinta manuaalivaihteistossa. Ajoneuvon rullatessa 3-5 km/h, siirrä jakolaatikon vipu tukevasti vapaa-asennon kautta hitaan välityksen asentoon.

Kuinka nopeasti voin ajaa hitaan välityksen nelivedolla?

Älä ylitä 40 km/h nopeutta.

Voinko vaihtaa hitaan välityksen nelivetoon ajoneuvo paikallaan?

Voit vaihtaa hitaan välityksen nelivetoon/nelivedosta ajoneuvon ollessa täysin paikallaan, mutta se saattaa olla vaikeaa, jos vaihteiden hampaat eivät ole täysin kohdakkain. Suositellumpi tapa hitaan välityksen kytkemiseen on hidastaa nopeus 3-5 km/h ja kytkeä vaihteisto vapaalle. Aja sitten edelleen eteenpäin ja siirrä vaihdevipu tukevasti hitaan välityksen asentoon. Palauta sitten vaihteisto halutulle vaihteelle. Katso lisätietoa omistajan oppaasta.

Mitä jos en koskaan käytä Selec-Terrain® -kytkintä?

AUTO-tilassa ajoneuvo valitsee automaattisesti olosuhteisiin sopivan vetojärjestelmän.

Onko ajoneuvo pysäköitävä tai onko sen liikuttava Quadra-Lift® -jousituksen tai Selec-Terrain® -järjestelmän käyttämiseksi?

Ajoneuvo voi olla joko pysäköitynä tai liikkellä Quadra-Lift® -jousituksen tai Selec-Terrain® -järjestelmän käyttämiseksi. Ajoneuvon liikkuessa kuljettaja voi valita manuaalisesti sopivan Quadra-Lift®-järjestelmän korkeusasetuksen tai antaa ajoneuvon valita parhaimman asetuksen automaattisesti. Kuljettaja voi myös optimoida voimansiirron ja jarrujen ohjausjärjestelmän tietyssä maastossa Select-Terrain-säätimellä. Quadra-Lift-korkeusasetuksilla on nopeusrajoituksia. Esimerkiksi kuljettaja voi pyytää Pysäköinti-tilaa alle 19 km/h nopeudella. Järjestelmä alkaa laskea pysäköintikorkeudelle ajoneuvon nopeuden ollessa alle 9,5 km/h. Tällä taataan, että pysäköintikorkeus saavutetaan ennen ajoneuvosta poistumista. Myös maasto-korkeuksille nopeutta on rajoitettu yläpäässä ajomukavuuden säilyttämiseksi.